ASSALAM MU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATU KEPADA SEMUA AHLI AHLI DPPMB

Kami sertakan bersama ini DPPMB DASAR DAN PERLEMBAGAAN yang telah dipinda untuk kegunaan bersama.
 
Dalam menyediakan pindaan ini, 
  1.     Perlu diambil maklum bahawa Dasar ini telah direka lebih 50 tahun yang lalu. 
  2.     3 mesyuarat AJKTP telah diadakan bagi membuat pindaan terhadap DASAR ini. 
  3.     Penyemakan bahasa daripada Haji Ismail Arshad telah digunkan sebagai panduan pertama..
  4.     Penyemakan bahasa dan isi  daripada DP Haji Hamdilah telah digunakan sebagai panduan kedua.

Sekian untuk makluman Ahli-Ahli DPPMB

ORIGINAL PERLEMBAGAAN final 4

 

ASSALAM MU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATU to ALL DPPMB Members

 
We enclose herewith the proposed revised DPPMB Policy and Constitution.
 
Kindly note the following:
  1. It should be noted that the policy and constitution was developed over 50 years ago.
  2. DPPMB Executive Committee held several (3) meetings to discuss and amend the document.
  3. Revision of the language was first guided by Hj Ismail Arshad, Secretary Religious Affair.
  4. Followed by revision of the language and content guided by Dato Paduka Hamdillah H A Wahab, Advisor.

For the record of DPPMB Members.

ORIGINAL PERLEMBAGAAN final 4